Kirsti Welander var Ap-ordfører i Oppdal i perioden 2015–2019.

Kirsti Welander var Ap-ordfører i Oppdal i perioden 2015–2019.

Foto: Morgan Frelsøy

Eks-ordfører kjemper om toppjobb i Oppdal

Tidligere ordfører Kirsti Welander er en av ni søkere til toppjobben i Oppdal.

Etter at Welander gikk av som ordfører i Oppdal høsten 2019, har hun jobbet som prosessveileder i KS, seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune og rektor ved Gauldal videregående skole. Nå har hun søkt topplederjobben i Oppdal etter Ole Bjørn Moen, som slutter for å bli pensjonist etter fire år i stillingen.

– Det å ha vært ordfører er ikke et hinder for å bli en god kommunedirektør. Da kan du litt om kommunen fra før. Nå er det en prosess for å finne ny kommunedirektør. Det er en lang prosess, sier ordfører Geir Arild Espnes (Sp).