Oppsigelsen av Randi Dørum er begrunnet med to varslingssaker og et brev hun skrev til kommunestyrerepresentantene rett før valget. Arkivfoto: Anita H. Gotehus, Østlendingen

Ble oppsagt av kommunestyret

Rådmann Randi Dørum i Åmot ble oppsagt onsdag. Hennes advokat sier at hun nå sannsynligvis vil kreve et forhandlingsmøte.

Kommunestyrets vedtak er i tråd med innstillingen fra en arbeidsgruppe som består av nyvalgt ordfører Ole Erik Hørstad (H), varaordfører Espen André Kristiansen (Ap) og tidligere ordfører Ole Gustav Narud (Sp).

To representanter, én fra Ap og én fra SV, meldte seg inhabile på grunn av sin relasjon til rådmannen, og ble erstattet av varaer.