Rune Fromreide Sommer inngikk sluttavtale med ordfører Yvonne Wold (SV) og resten av kommunestyret i Rauma i februar. Nå leter kommunestyret etter hans etterfølger.

Rune Fromreide Sommer inngikk sluttavtale med ordfører Yvonne Wold (SV) og resten av kommunestyret i Rauma i februar. Nå leter kommunestyret etter hans etterfølger.

Foto: Agnar Kaarbø

Åtte vil overta etter toppleder som gikk på dagen

Forrige kommunedirektør inngikk sluttavtale etter uenighet om hvilke veivalg Rauma skal ta framover. Nå frister åtte søkere lykken i Rauma.

I februar var Rune Fromreide Sommers dager som toppleder i Rauma omme. Verken ordføreren eller Sommer ville gå nærmere inn på årsaken til sluttavtalen, annet enn at de var uenige om ledelsen av kommunen.

Rauma er nå inne i sin tredje periode på Robek siden 2001. I årsrapporten for 2023 står det at kommunen har 800 millioner i bruttoinntekter, 1 milliard i lånegjeld og bare 7 millioner i reserve. 5. juni ba formannskapet konstituert kommunedirektør Perry Ulvestad i oppdrag å legge fram en plan for å spare inn 10 millioner kroner.