Hanket inn seks søkere etter to utlysninger

Ledelse. Fem menn og én kvinne vil bli Meråkers nye rådmann. Den forrige forlot kommunen etter en konflikt med ordføreren.
Kari Anita Furunes, ordfører i Meråker. Her fotografert under Senterpartiets ordførerkonferanse.

Ved første gangs utlysning i mai, fikk Meråker fire søkere til rådmannsjobben. Etter ny søknadsfrist i august, inneholder søkerlista seks navn. En kandidat har trukket søknaden.

Bare to av søkerne sto åpent fram med navn i første runde: Thorild Saltvik Aarbergsbotten og Even Fossum Svendsen. Ingen av dem er søkere denne gang.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.