Der kulturen er mer til stede i planverket, brukes det mer penger på kultur per innbygger, viser en rapport fra Telemarksforsking. Her er jazzdansklassen i Ås i aksjon med lærer Kristine Olsen.

Der kulturen er mer til stede i planverket, brukes det mer penger på kultur per innbygger, viser en rapport fra Telemarksforsking. Her er jazzdansklassen i Ås i aksjon med lærer Kristine Olsen.

Foto: Terje Lien

Nå kan kommuner søke om penger til kulturplaner

I underkant av 40 prosent av kommunene har en egen kulturplan. Nå lyses det ut midler til å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

Midlene er et pilotprosjekt. De skal bidra til en bedre koordinert lokal kultursektor, ved at det blir samhandlet mer mellom ulike aktører og utviklet gode møteplasser for deltakelse og inkludering. 

4 millioner kroner er satt av til prosjektet. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.