Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Virkeligheten er mer komplisert enn timeglasset

En for streng tolkning av rollefordelingen mellom politikk og administrasjon kan skape konflikter og dårlige løsninger for kommunene.

Timeglassmodellen har blitt sett på som idealet for forholdet mellom politikk og administrasjon i Kommune-Norge. De har hver sin banehalvdel og møtes kun i en liten spiss på midten. Det gir ikke alltid de beste løsninger.

I en ideell verden burde alle saker lagt fram til politisk behandling ha flere alternativer med argumenter for og imot.