Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Vann og kloakk er lett – overvann og flom verre

Overvannshåndtering og flomvern må settes på den nasjonale dagsordenen nå. KS må se sitt ansvar, ettersom ingen andre synes å gjøre det.

Forfriskende drikkevann og renset kloakk er det kommunenes ansvar å sørge for. Kommunene har det lovverk som trengs, Stortinget og regjeringen setter de overordnede kvalitetskravene, og abonnentene dekker regningen. Slik har systemet hvert i mange tiår.

Kommunene er ikke satt økonomisk i stand til å gjøre alt som bør gjøres av skadeforebyggende tiltak.