Illustrasjon: Sven Tveit
Illustrasjon: Sven TveitIllustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Skolen trenger et krafttak

Det må rigges et lag rundt ledelsen og ansatte i skolen, og rapporteringssystemet må utvikles som et læringssystem.

Vårt første «Pisa-sjokk» kom i 2001. Tilstanden i norsk skole var dårligere enn vi hadde forestilt oss.

Året 2006 ble heller ikke et lyspunkt. Norge kom ut med lavest poengsum av de nordiske landene, og sittende statsminister betegnet det «som et alvorlig varsel».