Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

På viddene

Rettssaken som nå pågår i Karasjok om eiendomsrett til utmarksarealer, viser med all tydelighet hvor galt det kan gå når en lov vedtas på sviktende grunnlag.

Advokater smiler blidt og bredt i Utmarksdomstolen i Karasjok nå om dagen. Ifølge en artikkel i iFinnmark 19. januar fakturerte advokatfirmaet Hjort Finnmarkseiendommen (FeFo) for 4,2 millioner kroner i 2022. Beløpet dekker deler av forberedelsene til rettssaken om grunnen i Karasjok. Regningen bare for desember var på drøye 1 million kroner.

Når rettssaken i Karasjok er avsluttet, vil de interne konfliktene i Finnmark ha nådd et nytt nivå.