Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Når barnevernet blir brikke i et spill

Fallgruvene er mange når barnevernet begir seg inn i konflikter mellom foreldre.

Da jeg jobbet i barnevernet på begynnelsen av 2000-tallet, avviste vi alle saker der foreldrekonflikt var tema for bekymringsmeldingen. Begrunnelsen var ikke at det manglet forståelse for at høykonflikt kan gå utover omsorgen for barna, men at barnevernet opererte etter barnevernloven og ikke loven om barn og foreldre. Det var et vanntett skott mellom barnevernlovgivningen og barneloven.

Jeg ønsker meg at barnevernet ikke velger side, men styrker barna.