Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Kommunestyrets mikrokosmos

I det mikrokosmoset eit kommunestyre er, er det den politiske tonen innanfor veggane der som avgjer om folk vert verande eller forsvinn etter ein periode.

1. januar ynskte ordførar Solveig Vestenfor i Ål godt nyttår på Facebook med eit håp om positivt samarbeid og politisk konstruktiv dialog. Etter ti år som politikar i Luster kommune er det dette eg har tenkt aller mest på: Kva er positivt samarbeid og politisk konstruktiv dialog?

Lokalpolitikk er så mykje meir enn å vere hardtslåande på ein talarstol.