Når myr vert bygd ned, vert myra si evne som karbonlager og flaumdemping øydelagt, skriv kronikkforfattarane.

Når myr vert bygd ned, vert myra si evne som karbonlager og flaumdemping øydelagt, skriv kronikkforfattarane.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Kommunane må sjå natur- og klimakrisene i samanheng

Eit einsidig fokus på klimatiltak og energiomstilling kan føre til at vi aukar utsleppa og svekker det biologiske mangfaldet.

Tidlegare i år kom FNs klimapanel (IPCC) og Naturpanelet (IPBES) med ei felles uttale om behovet for å sjå samanhengen mellom klimatiltak og naturmangfald. Dei to ekspertpanela peika på at tverrsektorielt samarbeid om arealplanlegging kan integrere desse to viktige omsyna i samfunnsplanlegginga. Kommunar og fylkeskommunar har ei viktig rolle i dette arbeidet.

Kommunane har lite fokus på å ta vare på myr- og skogsområde.