Når myr vert bygd ned, vert myra si evne som karbonlager og flaumdemping øydelagt, skriv kronikkforfattarane.

Når myr vert bygd ned, vert myra si evne som karbonlager og flaumdemping øydelagt, skriv kronikkforfattarane.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Kommunane må sjå natur- og klimakrisene i samanheng

Eit einsidig fokus på klimatiltak og energiomstilling kan føre til at vi aukar utsleppa og svekker det biologiske mangfaldet.

Tidlegare i år kom FNs klimapanel (IPCC) og Naturpanelet (IPBES) med ei felles uttale om behovet for å sjå samanhengen mellom klimatiltak og naturmangfald. Dei to ekspertpanela peika på at tverrsektorielt samarbeid om arealplanlegging kan integrere desse to viktige omsyna i samfunnsplanlegginga. Kommunar og fylkeskommunar har ei viktig rolle i dette arbeidet.

Kommunane har lite fokus på å ta vare på myr- og skogsområde.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.