Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Hvor ble det av Helsebiblioteket?

17 år med en demokratisk tilgang til kunnskapsressurser for alle er ikke lenger synlig, og tilbudet i Helsebiblioteket er nå redusert til et absolutt minimum.

Helsebiblioteket ble lansert i juli 2006, og hadde som ambisjon å gi alle ansatte i norsk helsetjeneste tilgang til oppdatert kunnskap. Hensikten var å demokratisere tilgjengeligheten til kunnskapskilder, og skape mer like vilkår for brukere over hele landet.

I takt med reduksjon av FHIs budsjetter, er Helsebiblioteket blitt redusert til en skygge av seg selv.