Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Folkevalde og administrasjon må spele på lag

Nyvalde politikarar må raskt sette seg inn i kva kommunedirektøren har ansvar for når det gjeld dei tilsette, saksutgreiing og iverksetting av vedtak.

Levande lokalsamfunn med bulyst, arbeidsplassar, gode tenester og framtidstru er vel det alle drøymer om. Det er vel derfor så mange tar ansvar for å ta vare på og utvikle samfunna sine, og stiller opp som folkevalde.

Ikkje alle veit at vi er ramma inn av 150 lover og 1.000 paragrafar som styrer kommunen si daglege verksemd.