Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Folkets elite, folkets like eller folkets stemme

Representasjon er et viktig demokratisk prinsipp, men det kan forstås på ulike måter. Hvem ser de folkevalgte for seg at de skal representere, og hvordan?

Bare 62,2 prosent valgte å stemme ved årets kommunevalg. Lav valgdeltakelse kan være et symptom på at folk ikke føler deres stemme har betydning.

Det kan også være et tegn på at politikken ikke er forståelig eller relevant nok for folk flest, eller at folket ikke «ser seg selv» i noen av de aktuelle kandidatene.