Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Dyrkajordas ombudsmenn

Kommunene følger ikke opp driveplikten slik jordlova krever. Det er ikke viljen det står på, men knappe ressurser og dårlige systemer.

De kommunale landbruksbyråkratene er anonyme forvaltere av framtidens muligheter til å dyrke mat, men finansieringen av den kommunale landbruksmyndigheten har ikke gått i takt med økningen i forvaltningsoppgaver.

Økt statlig involvering kan også signalisere større arbeidsmengde til allerede pressede landbruksmyndigheter i kommunene.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.