Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Bør lokale lister og partier likestilles?

Kravene for partiregistrering er utformet på de riksdekkende partienes premisser, med rikspolitikken som norm. Behøver det være slik?

Lokale lister fungerer på mange måter akkurat som de etablerte partienes lokallag, med samme organisasjonsform og aktiviteter. Begge gir innbyggerne en mulighet til å engasjere seg lokalpolitisk ut over å stemme ved valg.

Listene belønnes ikke for den demokratisk-representative funksjonen de har lokalt.