Illutsrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Bør leger kunne ta livet av sine pasienter?

Med legitimeringen av dødshjelp følger også endringen av selve menneskeverdet.

Det norske helsevesenets muligheter til å hjelpe mennesker mot smerte og lidelse i sluttfasen av livet har aldri vært bedre enn i dag. Det er dermed noe av et paradoks at det er i vår tid at organisasjoner og enkeltpersoner har startet å kreve bistand fra helsevesenet for å dø.

Når døren settes på gløtt for retten til å bli avlivet, finnes det til slutt knapt noen som ikke fortjener å dø.