Ilustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Å ta beslutninger krever mot

Når meningene er sterke, mange og motstridende, er det våre folkevalgte som har mandat til å beslutte. Da må de også ha det nødvendige motet.

Å ta beslutninger krever mot. Ledelse krever modige handlinger. Våre nyvalgte kommunestyremedlemmer har fått i oppgave å lede kommunen de neste fire årene.

Det er viktig å tenke stort om folkevalgtrollen.