Ordfører Even Tronstad Sagebakken (i midten) og partifeller besøker Frøyland barneskole i Mandal i valgkampen. Her bygges det ny flerbrukshall. Foto: Ap

Rektor vil skape leseglede som ordfører

En bred allianse av seks partier står bak Even Tronstad Sagebakken (Ap) som ordfører i nye Lindesnes. Bedre skole, er den avtroppende rektorens fanesak.

Om lag en tredel av de nyvalgte ordførerne er helt nye i vervet. Møt noen av dem i denne serien fram til nyttår.

1 Hvorfor vil du bli ordfører?

Even Tronstad Sagebakken (Ap)

Ny ordfører i nye Lindesnes

42 år, gift

Utdannet adjunkt, master i skoleledelse

Har jobbet som rektor ved Lindesnes ungdomsskole

Åtte år i Mandal bystyre, de fire første som varaordfører, de fire siste som gruppeleder

– For å være med å påvirke retningen for nye Lindesnes kommune.

2 Hva vil du gjøre for å lykkes best mulig i vervet?

– Vi må sørge for å involvere bredt i lokalsamfunnet når vi skal forme en ny kommune.

3 Hva gleder du deg mest til?

– Å ferdigstille samfunnsdelen av kommuneplanen. Når vi har satt målene her, kan vi konkretisere politiske grep for å nå dem. Vi må jobbe langsiktig og strategisk for å løse oppgavene.

4 Hva er den største politiske utfordringen i din kommune?

– Å få langt flere til å fullføre skolen, slik at de får fagbrev eller vitnemål. Det er viktig for de unges deltakelse i framtidens arbeidsliv og for å møte økningen i antall eldre på en god måte.

5 Hva er ditt viktigste valgløfte og hvordan skal du oppfylle det?

– At langt flere barn skal mestre skolehverdagen. Vi skal ha en storstilt satsing på å skape leseglede tidlig i barns liv. Her skal både helsestasjonen, barnehager og skolen bidra. Målet er at alle som har forutsetninger for det, knekker lesekoden før de går ut av 2. klasse.

6 Hvem vil du helst skal flytte til kommunen din og hvorfor?

– Barnefamilier, fordi vi har en fantastisk kommune å bo, jobbe og vokse opp i.   

7 Hva liker du å gjøre i fritiden?

– Jeg liker å være med familien, jogge, se filmer og fotballkamper og høre på musikk.

8 Fortell noe om deg selv som ikke alle vet?

– Jeg har en forkjærlighet for heavy metal. Vi er en gjeng som møtes en gang i året, og presenterer det vi har hørt på det siste året.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.