Raymond Johansen (Ap) ligger an til å fortsette som byrådsleder i Oslo og Marianne Borgen som SVs eneste ordfører, ifølge Kommunal Rapports ordførerprognose. Her er de to avbildet med Lan Marie Nguyen Berg (MDG) da byrådserklæringen i Oslo ble lagt fram i 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ordførerprognose: Ap beholder storbyene

Ap vinner flest ordførere på de fire regjeringspartienes tilbakegang i januar. De beholder alle de største byene, ifølge Kommunal Rapports prognose.

Slik har vi laget prognosen

Basis for beregningen er snittet av nasjonale partimålinger per november, hentet fra nettstedet Poll of polls. Vi har fordelt stemmene etter partienes resultater i den enkelte kommune ved valget i 2015.

Ap, Frp og SV gjør det i snitt dårligere ved kommunevalg enn ved foregående stortingsvalg, og de er derfor justert noe ned i prognosen. Med Sp, Venstre, Høyre og MDG er det motsatt, og de er derfor justert noe opp.

Andre partier er mye større i lokalvalg enn nasjonalt. De er justert opp, men trolig undervurdert likevel. Vi har fordelt ordførerne etter følgende prinsipper:

1. Flertall alene gir ordfører

2. Dagens konstellasjon med flertall gir dagens ordførerparti

3. Flertall for en tradisjonell partiblokk gir ordfører til det største partiet i blokken

Fram mot valget i september vil Kommunal Rapport lage ordførerprognoser hver måned. Beregningen er vår egen, basert på gjennomsnitt av de nasjonale partimålingene fra nettstedet Poll of polls. De aller fleste landsdekkende målinger spør ennå om stortingsvalg.