Simen Nord (H), ordfører i Moss, gir sin stemme til Høyre. Han er en av de få velgerne som var innom stemmelokalet i samfunnssalen i formiddag.

Simen Nord (H), ordfører i Moss, gir sin stemme til Høyre. Han er en av de få velgerne som var innom stemmelokalet i samfunnssalen i formiddag.

Foto: Tone Holmquist

– Det er sure penger å bruke på et omvalg til fylkestinget

Det er valgdag i Moss. Men ganske stille ved urnene. Moss-ordfører Simen Nord (H) er spent på oppslutningen.

Forhåndsstemmingen har vært bra i fylkestingsvalget i Moss. 23 prosent av de stemmeberettigede har stemt. Ved det ordinære valget var det 25 prosent. Men hvordan oppslutningen vil bli i dag, på selve valgdagen, er spennende. 

På formiddagen i dag kunne valgmedarbeiderne i samfunnssalen i Moss gi følgende rapport: veldig stille.

I Moss er det omvalg til fylkestinget i Østfold, etter at det manglet stemmesedler til INP i sju timer på selve valgdagen i september. Da opptellingen var ferdig, manglet INP sju stemmer på å få et mandat til i fylkestinget

– Vi må bekoste det meste av valgutgiftene selv, og det kommer på cirka 2 millioner kroner. Det er sure penger å bruke på et omvalg til fylkestinget, men vi prøver å få mest mulig læring ut av det, sier Moss-ordfører Simen Nord (H).

Koster to millioner

Han er nyvalgt ordfører i Moss, og hele høsten har vært preget av forberedelser til dette valg. Hver uke har valgstyret hatt møter, kvalitetssikringen av alle lokaler og ikke minst rutiner ved valglokalene er gjennomgått. En ROS-analyse er laget.

– Det er andre ting å tenke på når man skal ha valg i slutten av november. Vi unngå kø ute så folk ikke fryser for eksempel, sier Nord. 

Han synes det er leit at de må bruke tid og krefter på dette, men mener det er kommet noe bra ut av det.

– Vi har hatt fylkespolitikere, rikspolitikere og statsråder på besøk her hele tiden siden forhåndsstemminga startet, og da har vi fått fokusert på saker vi er opptatt av, sier han.

Fylkesveien over kanalen i Moss, den såkalte kanalbroen, trenger oppgradering, og det har nok fylkespolitikerne fått med seg.

Stemmer det samme

En som har tatt veien til stemmelokalet ved rådhuset i dag, er Trygve Halvorsen. Han stemmer det samme som han gjorde i september, men sier han er påvirket av det som har hendt siden sist valg.

– Alt som er kommet fram om Erna, Finnes og aksjehandel har motivert meg til å stemme en gang til, sier han. 

Men han vet om flere som ikke gidder en runde til.

Velger Trygve Halvorsen ble motivert til å stemme en gang til av alt aksjebråket i Høyre.

Velger Trygve Halvorsen ble motivert til å stemme en gang til av alt aksjebråket i Høyre.

Foto: Tone Holmquist

Nina Caspersen og Morten Kvam stemmer igjen. De vil gjøre sin borgerplikt.

– Jeg husker nesten ikke hva jeg stemte i september, men jeg skal stemme det samme, ler Kvam. 

Caspersen skal også stemme det samme. De er ikke påvirket av verken valgkamp eller hva som er skjedd siden sist valg.

– Det sto noen med brosjyre ved toget. Eller har ikke jeg merket noe til valgkampen, sier Kvam.

Utsettelser for Østfold

På grunn av omvalget får ikke det nye Østfold fylkesting konstituert seg før 11. desember.

– Det blir veldig knapp tid for politikerne, sier fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen.

Skilsmissen i Viken er godt i rute. Budsjettet ble lagt fram den 13. oktober. Den 6. desember kommer Olsen med et revidert forslag. Da har fylkestinget en uke på seg fram til konstituering.

– Vi rekker ikke å behandle budsjettet i utvalgene, bare i fylkesutvalget. Den 21–22. desember behandler fylkestinget budsjettet, forklarer Olsen.

Solveig Helene Olsen er fylkeskommunedirektør i Østfold. Ikke før 11. desember blir det konstituering av fylkestinget.

Solveig Helene Olsen er fylkeskommunedirektør i Østfold. Ikke før 11. desember blir det konstituering av fylkestinget.

Foto: Tone Holmquist

Administrasjonen i den nye fylkeskommunen er på plass i fylkeshuset i Sarpsborg. Og det vil snart fylkesordføreren være også. Det blir enten Sindre Martinsen-Evje (Ap), som hadde flertall etter det ordinære valget, eller Thor Hals (H) som får en ny sjanse.