Datatilsynet ber om redegjørelse etter valgkamp-e-post

Flere har klaget til Datatilsynet etter at flertallspartiene i Stavanger sendte en e-post med politisk reklame. Nå ber tilsynet om en redegjørelse.

I klagene stilles det spørsmål ved lovligheten av både kommunens og flertallspartienes behandling og bruk av personopplysninger, skriver tilsynet i en pressemelding.

E-posten ble sendt 20. august i år i forbindelse med kommunevalget, og mottakerne skal ha vært foreldre til barn i barnehager og skoler i Stavanger kommune.

Den var signert flertallskoalisjonen med Arbeiderpartiet, Folkets Parti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

På bakgrunn av klagene har Datatilsynet sendt et krav om redegjørelse til Stavanger Arbeiderparti, på vegne av flertallspartiene.

– Vi spør der blant annet om formålet med og det rettslige grunnlaget for behandlingen, opplyser Datatilsynet.

Svarfristen er 29. september 2023.