Det var pensjonistene som reddet omvalget i Moss.

Det var pensjonistene som reddet omvalget i Moss.

Foto: Tone Holmquist

60 pluss stemte mest ved omvalget i Moss

Bare 34 prosent stemte ved omvalget til fylkestinget i Moss.

27. november var det omvalg i Moss til fylkestinget i Østfold. Dette etter at det store deler av valgdagen 11. september manglet stemmesedler for Industri- og Næringspartiet (INP) i et valglokale.

Nå har SSB analysert tallmaterialet fra omvalget, og funnet dette: 

  • Det var menn over 60 år som var de mest ivrige til å stemme i november. Blant de under 40 år var det flere som kun stemte i det ordinære valget i september enn de som også stemte i november. 
  • Blant dem mellom 40 og 50 år var det mellom 20 og 30 prosent som enten stemte kun i september eller som stemte i begge valgene. Mens blant de over 60 år var det flere som stemte i begge valgene. 

INP gikk fram

Oppmøtet ved omvalget var altså på 34 prosent mot 54 prosent på valgdagen i september.

Forrige gang det var omvalg i Norge, i kommunestyrevalgene i Beiarn og Torsken i 1983, var deltakelsen omtrent den samme ved begge valgene. Men den gangen gjaldt det altså kommunestyret og ikke fylkestinget.

Resultatmessig var den største forskjellen mellom valgene i november og september at Industri og Næringspartiet (INP) gikk fram fra 2,9 prosent til 6,8 prosent. Det ente likevel med at Arbeiderpartiets Sindre Martinsen-Evje ble fylkesordfører i Østfold fordi partiets førstekandidat forlot INP da resten av partigruppa ville støtte borgerlig side.