De flest av de nye kommunene får nytt kommunevåpen, men 13 har valgt å beholde ett av de eksisterende.

9.000 har foreslått nye kommunevåpen

Vel 200 dager før sammenslåingene er et faktum, viser Kommunal Rapports opptelling at det fortsatt er åtte nye kommuner som ikke har klart å bestemme seg for kommunevåpen.

Åtte kommunestyrer overlater til det første kommunestyret i den nye kommunen å ta avgjørelsen om nytt kommunevåpen. Kommunal Rapport omtalte kommunevåpenharmen i nye Lindesnes i desember i fjor.

13 kommuner har vedtatt å beholde ett av de eksisterende våpnene som symbol i den nye kommunen.

Vår oversikt viser at nærmere 9.000 innbyggere har sendt inn forslag når de nye kommunene har bedt om innspill til motiv på nytt kommunevåpen. Trolig er tallet høyere.

Etter konkurransene har forslag blitt stemt på, premiert, bearbeidet og forkastet. Diskusjonene har gått både i lokalaviser og i kommunestyremøter. Da nye Narviks våpenforslag av et stilisert nasjonalfjell ble offentliggjort, gikk debatten høyt. Kommunal Rapport omtalte også saken da det sto på som verst.

Diskusjon ble det også i Hamarøy. Men «prosessen med nytt kommunevåpen er den enkeltsaken som har generert desidert mest positiv medieomtale av alle sakene i kommunesammenslåinga», står det i saksutredningen før endelig vedtak.

 

Her er en oversikt over nye – og gamle – kommunevåpen i de 43 nye kommunene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.