Sammenslåtte kommuner er større enn gjennomsnittet

Kommunestruktur. Som følge av kommunesammenslåingene ved nyttår har gjennomsnittskommunen vokst i areal og folketall. Se oversikten her.
Kautokeino er landets største kommune målt i areal, men med sine 2.900 innbyggere ligger den godt under snittet med tanke på befolkning. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Det gjennomsnittlige arealet av de kommunene som har slått seg sammen ved årsskiftet, er mer enn doblet fra 435 km² i 2019 til 1.100 km² i 2020, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB kan også fortelle at de sammenslåtte kommunene i gjennomsnitt er større enn landsgjennomsnittet. De kommunene som ikke har vært berørt av en sammenslåing, er i gjennomsnitt på 833 km².

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.