Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

135 på vei mot sammenslåing

Nær en tredel av kommunene forhandler om sammenslåing eller har allerede levert sin søknad. Det er status før kommunereformens avgjørende halvår, viser vårt reformkart. Sjekk din kommune på vårt interaktive kart.

Denne oppdaterte versjonen av Kommunal Rapports reformkart viser at:

  • 11 kommuner har søkt om sammenslåing – senest Nøtterøy og Tjøme i går.
  • 124 kommuner forhandler om sammenslåing, de fleste på grunnlag av en intensjonsavtale.
  • 50 kommuner har avsluttet prosessen, etter å ha gjennomført en utredning.
  • De resterende 243 kommunene er på ulike stadier av utredningsfasen – de fleste snart ferdige.

– Dette viser at det har løsnet for kommunereformen. Vi ser at stadig flere er i forhandlinger eller samtaler om en intensjonsavtale. Også kommuner som tidligere har sagt nei, er nå åpne for samtaler, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til Kommunal Rapport.

Onsdag deltok Sanner og helseminister Bent Høie (H) på KS’ helsekonferanse.

Les mer:Sammen for større helsekommuner

Avgjørende vår

I reformkartet nederst i artikkelen kan du klikke deg inn på hver enkelt kommune og lese mer om status og alternativer. Vi vil oppdatere kartet ukentlig utover våren.

I Kommunal Rapports ukeavis finner du oversikt over hvem som forhandler i hvert fylke, hvem som er kommet lengst og hvem som har avsluttet reformprosessen.

Reformkartet

Kommunal Rapports reformkart er basert på flere kilder:

  • Egne undersøkelser blant ordførere og rådmenn
  • Vår egen journalistikk
  • Overvåking av lokale medier
  • Møteprotokoller fra møter i formannskap og kommunestyrer.
  • Statusoppdateringer fra fylkesmennene.

For å ha et mest mulig korrekt og oppdatert kart, ønsker vi tips om status for reformen i din kommune (jan@kommunal-rapport.no).

Reformkartet er basert på flere kilder (se faktaboks), men denne oppdateringen bygger i stor grad på tilbakemeldinger fra fylkesmennenes prosessveiledere, som følger prosessene i kommunene tett.

Kommunene har frist til 1. juli med å vedta søknad om sammenslåing. Innen 1. oktober skal fylkesmennene gi en selvstendig og helhetlig vurdering av kommunestrukturen i sitt fylke, med en anbefaling til regjering og storting – som skal ta stilling til kommunestrukturen våren 2017.

I januar, februar og utover i mars vil lokalpolitikere over hele landet avslutte utredninger og forhandlinger, velge retning og ta stilling til sammenslåing eller ikke. April blir den store måneden for folkemøter, informasjon, debatt, innbyggerundersøkelser og folkeavstemninger. Før kommunestyrene i mai og juni gjør sine endelige vedtak.

Nye Vestfold

Det er velkjent at Vestfold er i en særstilling i kommunereformen. 9 av 14 kommuner har nå søkt om sammenslåing. Tjøme og Nøtterøy vedtok å søke om å slå seg sammen til Færder kommune onsdag denne uka.

Oppland og Sogn og Fjordane er de to andre fylkene som utmerker seg. I vestlandsfylket deltar de fleste kommunene i utredninger. I Oppland har særlig forhandlingene i Valdres skutt fart, men kommunen rundt Gjøvik har kommet lengst.

I vårt mest kommunerike fylke, Nordland, har derimot reformen langt på vei brutt sammen. Kommunene på Ytre Helgeland var tidlig ute med utredning og intensjonsavtale, men folkeavstemningene Dønna, Herøy og Leirfjord hadde på valgdagen endte alle med nei-flertall. Etter det avsluttet de, og flere tilknyttete kommuner, prosessen. Også i Lofoten og Vesterålen har flere kommuner avsluttet reformprosessen, men det pågår fortsatt sonderinger her. Avklaringer er på vei i Saltenregionen rundt Bodø og sør på Helgeland. De er kommet lengst helt nord i fylket, med partnere over grensen til Troms.

Oversikten over fylkene er mest misvisende for Møre og Romsdal. Her er det gjennomført grundige utredninger for regionrådene på Sunnmøre, Nordmøre og i Romsdal. Flere forhandlinger vil komme i gang i januar og februar – rundt både Ålesund, Molde og Kristiansund.

Reformen har også skutt fart i Finnmark. Den første forhandlingen startet denne uka og to store utredninger snart ferdig – i Øst-Finnmark og ved Hammerfest.

Kartforklaring

De fem kategoriene som har hver sin farge på kartet er basert på den framdriften i prosessen som er beskrevet i Kommunaldepartementes veileder om reformen. De fleste kommunene følger i hovedsak dette løpet.

Mange steder vil det være glidende overganger mellom de ulike fasene, og de får ulike navn. På dette stadiet i reformen, kan overgangen fra utredning til forhandlinger være uklar. Noen steder tar den politiske oppfølgingen av utredningen lang tid, andre må gå inn i nye sonderinger for å ta retningsvalg. Vi lar kommuner stå i utredningsfasen inntil de vedtar å sette ned forhandlingsutvalg og starte arbeidet med en intensjonsavtale. Kommuner som vedtar å avslutte reformen etter å ha gjennomført en utredning, rykker tilbake til “ønsker ikke sammenslåing”. Kategoriseringen er basert på vedtak i kommunestyret.