– 13 kommuner blir tvangssammenslått

13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje, etter det Aftenposten erfarer. Totalt blir landets 428 kommuner redusert til 363. 

Disse kommunene blir slått sammen

Bindal i Nordland

Bindal – slås sammen med Vikna, Nærøy og Leka.

Vikna i Nord-Trøndelag

Vikna – slås sammen med Nærøy. Leka og Bindal.

Ørland i Sør-Trøndelag

Ørland – slås sammen med Bjugn.

Leikanger i Sogn og Fjordane

Leikanger – slås sammen med Balestrand og Sogndal.

Balestrand i Sogn og Fjordane

Balestrand – slås sammen med Sogndal og Leikanger.

Søgne i Vest-Agder

Søgne – slås sammen med Songdalen og Kristiansand.

Sørum i Akershus

Sørum – slås sammen med Fet og Skedsmo.

Fet i Akershus

Fet – slås sammen med Skedsmo og Sørum.

Eidsberg i Østfold

Eidsberg – slås sammen med Spydeberg, Askim og Hobøl.

Spydeberg i Østfold

Spydeberg – slås sammen med Eidsberg, Askim og Hobøl.

(Kilde: Aftenposten)

VG opplyser også at avisa har fått bekreftet at 13 kommuner skal tvangsammenslåes.

I alt 153 kommuner har per dags dato fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse er det 94 som har funnet seg en “partner” og går sammen i 39 nye kommuner, skriver Aftenposten. Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 363.

Det endelige tallet på tvangssammenslåingene er 13, selv om fylkesmennene i fjor høst foreslo at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje.

Av disse 13 er det 10 som er utvetydig og klart imot en sammenslåing. De siste tre Skedsmo, Sørum og Vikna, er i utgangspunktet positive til sammenslåing, men ikke akkurat denne sammenslåingen.

Ifølge avisen blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner, pluss Oslo.

Målet med kommunereformen er omfattende sammenslåinger av dagens 428 kommuner fram mot 2020. Kommunene hadde frist på seg til 1. juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing. Dersom enkelte kommuner ikke vil slå seg sammen, risikerer de å bli tvangssammenslått eller bli pålagt å samarbeide med andre. Det er Stortinget som tar de endelige beslutningene om dette, basert på regionale hensyn.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.