Brannvesenet er ett av områdene der trøndelagskommunene har tettest samarbeid, viser ny rapport. Også innen landbrukskontor og planadministrasjon er det tett samarbeid i Trøndelag.

Brannvesenet er ett av områdene der trøndelagskommunene har tettest samarbeid, viser ny rapport. Også innen landbrukskontor og planadministrasjon er det tett samarbeid i Trøndelag.

Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

60 færre interkommunale samarbeid etter sammenslåing

Sammenslåing av trønderfylkene har gitt 60 færre samarbeidsordninger. Men fremdeles er det i snitt 35 samarbeid per kommune i Trøndelag.

«Gjennomførte kommunesammenslutninger har ikke gitt en systematisk effekt på omfanget av det interkommunale samarbeidet. En hovedårsak er at sammenslutningene ikke omfatter alle nære nabokommuner som inngår i sammenhørende kommuneregioner.»

Det er en av konklusjonene i rapporten som er laget av Geir Vinsand i NIVI analyse på oppdrag for Statsforvalteren i Trøndelag.