Skålvikfjorden i Heim kommune.

Skålvikfjorden i Heim kommune.

Foto: Banangraut/Wikimedia Commons

Tidligere Robek-kommune bykser fram

Den ferske kommunen Heim røk inn på Robek i 2021. To år senere spretter kommunen hele 308 plasser opp i kategorien økonomi på Kommunebarometeret.

Heim

Heim ligger i Trøndelag fylke

Innbyggere: Cirka 6.000
Ordfører: Marit Liabø Sandvik (Ap)
Kommunedirektør: Ola Morten Teigen
Robek: Fra april 2021 til februar 2022.

Mye av tallgrunnlaget i Kommuneportrettet henter vi fra Kommunebarometeret for 2023. Mange av tallene i barometeret hentes fra Kostra-basen til SSB som ble publisert 15. juni i 2023.

Heim gikk fram i åtte av totalt 12 sektorer på Kommunebarometeret i 2023. Kommunen lå på en stabil 105. plass i kultur. Kommunen ser ut til å ha fått kontroll på økonomien. Årsaken er omstilling, men også havbruksfond, økte skatteinntekter og ubudsjetterte koronakroner. Arbeidsledigheten er lav, og en ventet befolkningsvekst bidrar til gode muligheter for kommunen.