Hvaler består av 833 øyer, holmer og skjær. Bildet viser Skjærhalden på Kirkøy, som er Hvalers kommunesenter.

Hvaler består av 833 øyer, holmer og skjær. Bildet viser Skjærhalden på Kirkøy, som er Hvalers kommunesenter.

Foto: Helge Sunde

Øykommune i god flyt

Hvaler styrer unna de største skjærene i sjøen og plasserer seg på en anstendig 145. plass på Kommunebarometeret.

Hvaler

Hvaler ligger i Østfold fylke

Innbyggere: Cirka 4.800
Ordfører: Mona Vauger (Ap)
Rådmann: Rune Antonsen
Robek: 2 ganger på lista

Mye av tallgrunnlaget i Kommuneportrettet henter vi fra Kommunebarometeret for 2023. Mange av tallene i barometeret hentes fra Kostra-basen til SSB som ble publisert 15. juni i 2022.

Hvaler har lenge plassert seg i riktig halvdel av Kommunebarometeret. I fjor klatrer kommunen 63 plasser, til en 145. plass. Østfold-kommunen forbedrer seg i seks av totalt tolv sektorer. Kommunen gjør det særlig godt innenfor skole, men har heller ingen ting å skamme seg over når det gjelder andre store sektorer som barnehage, barnevern og pleie og omsorg. Hvaler kan også vise til resultater innen klima og natur og saksbehandling.