Stortinget vedtok i 2012 at det skal være én hovedbase for kampfly i Norge, og at den skal ligge i Ørland. Flystasjonen er nå den største arbeidsplassen i både kommunen og regionen.

Stortinget vedtok i 2012 at det skal være én hovedbase for kampfly i Norge, og at den skal ligge i Ørland. Flystasjonen er nå den største arbeidsplassen i både kommunen og regionen.

Foto: Ole Martin Wold / NTB

Ørland flyr høyere innen både skole og helse

Store løft i de tunge sektorene grunnskole og pleie og omsorg er hovedårsaken til at Ørland for første gang suser opp på topp 50 på Kommunebarometeret.

ØRLAND

Ørland ligger i Trøndelag fylke

Innbyggere: Cirka 10.000
Ordfører: Hallgeir Grøntvedt (Sp)
Kommunedirektør: Marit Knutshaug Ervik
Robek: Aldri på lista

Mye av tallgrunnlaget i Kommuneportrettet henter vi fra Kommunebarometeret for 2023. Mange av tallene i barometeret hentes fra Kostra-basen til SSB som ble publisert 15. juni i år.

Den nye kommunen går fram i seks av totalt tolv sektorer og er blant kommunene som går mest fram på årets Kommunebarometer. Ørland kan vente seg en befolkningsøkning de neste årene. Men himmelen er ikke bare skyfri for trøndelagskommunen. Ørland går 9 plasser tilbake i kategorien økonomi og ligger på 302. plass. Noe av årsaken er netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter.