Sande ligger lengst ut mot havet sørvest i Møre og Romsdal, rett nord for Stad.

Sande ligger lengst ut mot havet sørvest i Møre og Romsdal, rett nord for Stad.

Foto: Panorama Ristesund

Opptur for Robek-sliteren Sande

Sande sliter med økonomien, men løftet seg i fjor i en rekke sentrale sektorer, blant annet pleie og omsorg. 

SANDE

Sande Ligger i Møre og Romsdal fylke

Innbyggere: Nær 2.500
Ordfører: Dag Vaagen (H)
Kommunedirektør: Renathe Rossi Aglen
Robek: Tre ganger: Fra november 2003 til juli 2007, fra juli 2008 til september 2012 og fra september 2016 til juli 2022.

Mye av tallgrunnlaget i Kommuneportrettet henter vi fra Kommunebarometeret for 2023. Mange av tallene i barometeret hentes fra Kostra-basen til SSB som ble publisert 15. juni i fjor.

Sande gikk fram i sju av totalt 12 sektorer på Kommunebarometeret i 2023. Det er positivt at kommunen går mye fram i den store og krevende sektoren pleie og omsorg. Men kommunen har vært på Robek tre ganger siden 2003 og sliter fortsatt med økonomien. Arbeidsledigheten er litt høyere enn landsgjennomsnittet. Kommunen kan trøste seg med en forventet befolkningsvekst.