Kommunedirektør Marit Gilleberg i Os kommune konstaterer at kommunen fortsatt hevder seg i pleie og omsorgssektoren i Kommunebarometeret. – Nyansatte uten fagutdanning blir pålagt å ta utdanning, trekker hun fram som én forklaring.

Kommunedirektør Marit Gilleberg i Os kommune konstaterer at kommunen fortsatt hevder seg i pleie og omsorgssektoren i Kommunebarometeret. – Nyansatte uten fagutdanning blir pålagt å ta utdanning, trekker hun fram som én forklaring.

Foto: Martin Løvø

Kommunebarometeret: Derfor er de nok en gang på omsorgstoppen

Skyhøy andel av ansatte med fagutdanning er en av årsakene til at Os i Innlandet skårer best i pleie og omsorg for tredje år på rad.

– Kvalitet i pleie og omsorg er kjempeviktig for oss, sier kommunedirektør Marit Gilleberg i Os. 

Kommunal Rapport foretar årlig en rangering av kommunene basert på offentlig statistikk innen ulike kommunale ansvarsområder, kalt Kommunebarometeret. Årets tall viser at Os er landets omsorgskommune nummer én, for tredje år på rad. Her er noen av årsakene: