Pandemien snudde opp ned på samfunnet. Den hendelsen som vi med størst sannsynlighet visste ville komme, tok de fleste av oss på senga. Verken private husholdninger eller myndighetene var forberedt. Bildet er fra koronasenteret i Fredrikstad.

Pandemien snudde opp ned på samfunnet. Den hendelsen som vi med størst sannsynlighet visste ville komme, tok de fleste av oss på senga. Verken private husholdninger eller myndighetene var forberedt. Bildet er fra koronasenteret i Fredrikstad. 

Foto: Britt Glosvik
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Vi må lære av pandemien

Pandemien er over – for denne gangen. Nå må vi lære hva vi gjorde riktig og galt, slik at beredskapen kan bli bedre ved neste hendelse.

Jeg beklager maset om covid-19, men hendelsen var unik og når en pandemi er over, er det tid for å lære.

Det ble knapt lagt merke til at koronaforskriften ble opphevet 20. november. Den ble vedtatt 27. mars 2020 og regulerte i detalj de ulike smitteverntiltakene som ble iverksatt.