Barn og unge må skånes for omfattende skjermbruk. Samtidig har digitale verktøy en naturlig plass i undervisningen, mener Agnar Kaarbø.

Barn og unge må skånes for omfattende skjermbruk. Samtidig har digitale verktøy en naturlig plass i undervisningen, mener Agnar Kaarbø.

Foto: Colourbox
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Upresis skjermkritikk rammer feil

Smarttelefonens uheldige virkning på unge menneskers liv må bekjempes, men ikke på bekostning av en fornuftig digitalisering av skolehverdagen.

Det er et før og etter 2007. Det var året vi fikk den første iPhonen, smarttelefonen. Den har forandret livene våre fundamentalt. I årene etter har vi fått en omfattende, noen vil si galopperende, digitalisering av fritid, arbeidsliv og utdanning.

Det er fort å blande bekymring for skjermbruk med kritikk av digitaliseringen.