Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) bør fremme en sak for Stortinget som belyser kommunesektorens situasjon i stort, mener Agnar Kaarbø.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) bør fremme en sak for Stortinget som belyser kommunesektorens situasjon i stort, mener Agnar Kaarbø.

Foto: Terje Lien
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Tid for nasjonal kommunedebatt

Lokalt selvstyre er vel og bra, men Stortinget må manne seg opp til en debatt om kommunenes forutsetninger for å håndtere de store utfordringene.

Nasjonalforsamlingen legger alle mulige rammer for kommunesektoren og vedtar villig vekk nye oppgaver på vegne av den. Derfor bør Stortinget ta en omfattende debatt om hva som er en hensiktsmessig organisering og nødvendige betingelser for å realisere alt dette.

Kommunalministeren bør fremme en sak for Stortinget som belyser kommunesektorens situasjon i stort.