Statsforvalter Tom Cato Karlsen ledet et utvalg som før påske overleverte en NOU om generalistkommunesystemet til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Alvoret i utredningen om hvilke utfordringer en del kommuner står overfor, blir ikke godt nok problematisert i Kommuneproposisjonen, skriver politisk redaktør Agnar Kaarbø.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen ledet et utvalg som før påske overleverte en NOU om generalistkommunesystemet til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Alvoret i utredningen om hvilke utfordringer en del kommuner står overfor, blir ikke godt nok problematisert i Kommuneproposisjonen, skriver politisk redaktør Agnar Kaarbø.

Foto: Terje Lien
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Sviktende analyse av de kommunale utfordringene

Kommuneproposisjonen innfrir på økonomi, men har dårligere analyse av de kommunale utfordringene.

Prop. 112 S (2022-23), Kommuneproposisjonen 2024 blant venner, er først og fremst et frampek om hvilke økonomiske rammer kommunesektoren kan vente seg neste år. Tallene kommer i mai. Da vet kommuner og fylkeskommuner omtrent hva de kan legge til grunn for arbeidet med neste års budsjettforslag.

Det er begrenset hjelp å hente i årets kommuneproposisjon for dem som vil diskutere kommunale utfordringer.