God stemning ved starten av lønnsoppgjøret i fjor. Etterhvert ble stemningen dårligere. Fra venstre Tonje Leborg, leder av Akademikerne kommune, Steffen Handal, leder av Unio kommune, Mette Nord, LO kommune og Tor Arne Gangsø, forhandlingsdirektør i KS.

God stemning ved starten av lønnsoppgjøret i fjor. Etterhvert ble stemningen dårligere. Fra venstre Tonje Leborg, leder av Akademikerne kommune, Steffen Handal, leder av Unio kommune, Mette Nord, LO kommune og Tor Arne Gangsø, forhandlingsdirektør i KS.

Foto: Agnar Kaarbø
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Skjerpede krav foran mellomoppgjøret

Inflasjon og reallønnsnedgang betyr bare én ting: Årets tariffoppgjør blir dyrt og konfliktfylt.

Om noen uker, 20. april, starter tarifforhandlingene i offentlig sektor. I år er det såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det bare skal forhandles om penger, ikke tekst i tariffavtalene. Normalt sett er mellomoppgjørene enklere enn hovedoppgjørene. Slik blir det ikke i år.

Normalt sett er mellomoppgjørene enkle. Slik blir det ikke i år.