Regjeringen og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) kommer kommunene i møte på viktige områder. Det er bra. Hvor mye det til syvende og sist betyr ved valget i september, er vanskelig å si, skriver politisk redaktør Agnar Kaarbø.

Regjeringen og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) kommer kommunene i møte på viktige områder. Det er bra. Hvor mye det til syvende og sist betyr ved valget i september, er vanskelig å si, skriver politisk redaktør Agnar Kaarbø.

Foto: Terje Lien
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Rause tider. Det er jo valg snart

Det er valgår, krig i Europa, prisvekst og usikker økonomi. Da er det tid for kompensasjon, økt pengebruk og mindre snakk om budsjettkutt.

I fjor var budsjettdagen i mai, med revidert budsjett og kommuneproposisjon, preget av statlig inndraging av kommunale skattekroner og krangel om koronakompensasjon. Budsjettdagen i oktober ble fulgt av grunnrentekrangel, støy om kutt og uro for ufrivillig innstramming.

På nasjonalt nivå er budskapet om behovet for å stramme inn på offentlige budsjetter utsatt inntil videre.