Budsjetthøsten er tøff for mange kommunestyrer. Men de store utfordringene ligger foran kommunene, skriver politisk redaktør Agnar Kaarbø. Bildet er fra et møte i Kongsvinger kommunestyre tidligere i høst.

Budsjetthøsten er tøff for mange kommunestyrer. Men de store utfordringene ligger foran kommunene, skriver politisk redaktør Agnar Kaarbø. Bildet er fra et møte i Kongsvinger kommunestyre tidligere i høst.

Foto: Joakim S. Enger
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Om denne budsjetthøsten har vært krevende, bare vent på de neste

Stramme økonomiske rammer, men også variasjoner preger den kommunale budsjetthøsten. Men de store utfordringene ligger foran sektoren.

I disse dager vedtar kommunestyrer landet over sine budsjetter for neste år. Det har vært krevende – om enn i varierende grad – å få laget budsjettforslaget. Det svarer kommunedirektørene i budsjettundersøkelsen som Kommunal Rapport presenterte sist uke.

At ubalansen mellom antall unge og eldre slår inn i vekstkommuner, understreker alvoret i situasjonen.