Ordfører Eva Vinje Aurdal

 i Ålesund og kommunens lokalpolitikere skal nå ta stilling til om tidligere Haram kommune skal skilles ut fra den nye storkommunen.

Ordfører Eva Vinje Aurdal

 i Ålesund og kommunens lokalpolitikere skal nå ta stilling til om tidligere Haram kommune skal skilles ut fra den nye storkommunen.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kommuner i oppløsning

Tvangssammenslåtte kommuner kan – i teorien – nå gjenoppstå. Hjelper det lokalsamfunn som skal forberede seg på framtiden?

Senterpartiet nølte ikke da partiet var på plass i regjeringskontorene. Etter kort tid ble det sendt brev fra Kommunaldepartementet med informasjon om hvordan gamle kommuner og fylkeskommuner kan gjenoppstå.

Erkjennelsen er at en ny kommune ikke finner sin form i løpet av et par pandemipregede år.