Kommunedirektører og lokalpolitikere som i disse dager reviderer kommunebudsjettet og legger planer for neste års budsjett, har lite å hente fra den parlamentariske holmgangen om hvem som skal ha ros for gode økonomitall. Bildet fra kommunestyret i Kongsvinger.

Kommunedirektører og lokalpolitikere som i disse dager reviderer kommunebudsjettet og legger planer for neste års budsjett, har lite å hente fra den parlamentariske holmgangen om hvem som skal ha ros for gode økonomitall. Bildet fra kommunestyret i Kongsvinger.

Foto: Joakim S. Enger
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kommuneøkonomien: gode resultater, tøffe utsikter

Kommuneøkonomien går godt i stort. Men det er beskjeden trøst for kommunene som nå sliter med å justere årets budsjett og planlegge for tøffere tider.

Onsdagens endelige tall fra SSBs kommune-stat-rapportering (Kostra) bekrefter de foreløpige tallene fra mars. Den økonomiske tilstanden i Kommune-Norge framstår som god.

En god kommuneøkonomi sto også i sentrum da Stortinget tirsdag behandlet kommuneproposisjonen for neste år.