Gunn Marit Helgesen (H) bekrefter at hun ønsker å fortsette som KS-leder. Foto: Terje Lien
Kommentar

Kampen om KS-lederen i gang

De største partiene starter nå kampen om toppvervet i partipolitisk nøytrale KS. Ap ønsker rødgrønt samarbeid, Sp er avventende.

Man skulle tro Sp ville være med på å bruke et rødgrønt flertall i KS så langt det er mulig.

Alle delegatene til KS’ landsting i februar er nå valgt. Det siste fylkesmøtet var i Vestfold og Telemark sist fredag, med KS-leder Gunn Marit Helgesen til stede. Hun var Høyres fylkesordførerkandidat i det nye fylket, men ettersom hun tapte kampen om dét toppvervet, kan Helgesen fortsette som KS-leder – og det bekrefter hun overfor Kommunal Rapport at hun ønsker.

Etter nasjonale politiske tyngdelover, er Helgesen sjanseløs, men KS-valgene er like uforutsigbare som i de politiske samarbeidene i kommunene.

Tallenes tale er klar. Det blir et soleklart rødgrønt flertall på landstinget. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har flertall sammen, med sine 74 og 57 delegater av 252.

De fire regjeringspartiene har 77 delegater til sammen. Helgesens Høyre har bare 41 delegater. Men hun er blitt valgt med støtte fra Sp to ganger tidligere. Sammen med Sp har regjeringspartiene flertall med 134 delegater.

KS Bedrifts 25 delegater vil ikke ha noen reell betydning for valgene på landstinget. Det er bra. Da kan landstinget i ro og mak ta den prinsipielle vedtektsdebatten om hvorvidt KS Bedrift skal ha stemmerett i KS’ organer.

KS er en partipolitisk styrt, nasjonal interesseorganisasjon for kommunesektoren. Da skulle man tro at nasjonale politiske skillelinjer gjorde seg gjeldende. Det er historiske grunner til at det ikke er så enkelt.

KS-historiker Andreas Hompland sa det slik til Kommunal Rapport for fire år siden: «Ledelsen og de styrende organene i KS er politisk valgt, men når de er valgt, må de være partipolitisk nøytrale».

På 1980- og 1990-tallet var KS åsted for politiske kamper og knappe flertallsvedtak i hovedstyret. Et politisk delt KS var lette å avvise og fikk lite nasjonalt gjennomslag. Derfor bygde KS seg opp som en kunnskapsbasert konsensusorganisasjon, med Halvdan Skard (Ap) som «upolitisk» leder i 20 år.

Helgesen plasserer seg i Skard-tradisjonen og mener ledervervet ikke bør politiseres.

Fordi KS oppfattes som en troverdig og kompetent representant for hele kommunesektoren, har organisasjonen fått en unik posisjon inn mot regjeringen og departementene gjennom konsultasjonsordningen. Her kan KS påvirke statsbudsjettet og andre saker før de legges fram. I den rollen kan det være nyttig å ha en KS-leder fra et regjeringsparti.

Partiene er enige om at KS skal være en konsensusorganisasjon, men har ulike syn på hvor stort det politiske handlingsrommet er.

Ap ønsker et rødgrønt samarbeid i KS, og har som største parti i Kommune-Norge ambisjoner om å få ledervervet. Det bekrefter sentrale kilder i partiet.

Ap mener det er uutnyttede muligheter i å bruke KS som en talerstol for kommunenes interesser – i en tid hvor de er under press fra regjeringen: Et statsbudsjett med tilnærmet nullvekst, innstramminger i eiendomsskatten og forslag om å begrense kommunenes inntekter fra vannkraft og andre naturressurser.

Sp har vokst kraftig på å kritisere regjeringens sentraliseringspolitikk, og vil fortsette med det fram mot stortingsvalget i 2021. Man skulle tro Sp ville være med på å bruke et rødgrønt flertall i KS så langt det er mulig. Sp holder foreløpig kortene tett til brystet. Det vil være interessant for dem at de har flertall sammen med Ap, og slipper SV og MDG. Kanskje vil valgvinneren gå for toppvervet selv, og kreve at høyresiden denne gangen støtter dem.

Det er ennå tidlig i prosessen, men Aps jakt på en lederkandidat har så vidt begynt. Mette Gundersen, gruppeleder for Ap i Kristiansand, tapte lederkampen sist og blir ikke kandidat denne gangen. Kilder i Sp vurderte henne som for lett sist.

Skal Sp gi sin støtte, må Ap finne en profilert kandidat som har lokalpolitisk tyngde, minst én periode som ordfører, og gjerne noe rikspolitisk erfaring. Vervet som KS-leder lar seg ikke kombinere med å være ordfører eller rådsleder, så partiet må lete blant dem som tapte valget. Blant dem er Anne Gine Hestetun og Svend Tore Løkslid.

I Sp kan KS-nestleder Bjørn Arild Gram ikke bli leder som sittende ordfører, men hovedstyremedlem Jenny Følling tapte ordførerkampen i Sunnfjord og er aktuell. Det pekes også på Aasa Gjestvang, som tapte i Stange og har bakgrunn som fylkesråd i Hedmark.

Men navn er ennå rene spekulasjoner. Rett over nyttår blir mer klart.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.