Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) fikk nylig overlevert en utredning om hvilke veivalg som må tas for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Arealbruk er et av de kontroversielle områdene. Her presenterer den ferske statsråden Østmarka nasjonalpark og friluftslivsområde i Oslo nylig.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) fikk nylig overlevert en utredning om hvilke veivalg som må tas for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Arealbruk er et av de kontroversielle områdene. Her presenterer den ferske statsråden Østmarka nasjonalpark og friluftslivsområde i Oslo nylig.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Dramatiske klimavalg uten lokalt selvstyre?

Kommunene er avgjørende hvis Norge i 2050 knapt skal slippe ut klimagasser. Trengs det en Robek-liste for klimasinkene?

Jeg har lest mange offentlige utredninger, men NOU 2023: 25 er den mest omveltende jeg har vært borti. Navnet sier sitt: Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050.

Det er vanskelig å ta inn over seg hvor radikal klimamålsettingen er.