Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) foreslår i den nye meldingen et rekrutterings- og samhandlingstilskudd, som skal sykehus og kommuner skal bruke sammen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) foreslår i den nye meldingen et rekrutterings- og samhandlingstilskudd, som skal sykehus og kommuner skal bruke sammen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Alle vil ha samhandling – hvordan få det til?

Alle hovedgrepene i den nye helseplanen handler om samhandling, ifølge helseministeren. Men inneholder den virkemidlene som skal til?

Nasjonal helse- og samhandlingsplan staker ut kursen for helse- og omsorgstjenestene de neste fire årene. Meldingen peker mot én felles helsetjeneste, med reduserte ventetider og nok fagfolk. Den skal være dimensjonert for flere syke eldre, og pasientene skal ikke bli kasteballer.

Helsefellesskapene kan få en viktigere rolle når de får en pengepott til delfinansiering av tiltak de utvikler.