I 2022 fikk vi i noe større grad enn tidligere diskusjon om størrelsen på offentlige budsjetter, pengebruk og omfanget av velferdsordninger. I forslaget til statsbudsjett ble det foretatt kutt og omdisponeringer. Her forklarer finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltakerne på høstmøtet i KS Innlandet hvordan situasjonen er.

I 2022 fikk vi i noe større grad enn tidligere diskusjon om størrelsen på offentlige budsjetter, pengebruk og omfanget av velferdsordninger. I forslaget til statsbudsjett ble det foretatt kutt og omdisponeringer. Her forklarer finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltakerne på høstmøtet i KS Innlandet hvordan situasjonen er.

Foto: Agnar Kaarbø
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

2022: Fra korona til kriser og krig

2022 startet med pandemi, men har blitt preget av krigsflyktninger, prisvekst og krangel om reversering og kommunale inntekter.

Vi glemmer aldri koronaårene 2020 og 2021. Men også 2022 er et år for historiebøkene. Det skyldes først og fremst Russlands invasjon av Ukraina 24. februar. Året kan også sees som et forvarsel om at et kostbart velferdssamfunn vil kreve omprioriteringer og vanskelige politiske valg.

En skarpere diskusjon om velferdens omfang må komme.