78 prosent i denne undersøkelsen sier seg helt eller delvis enig i at naturen må ivaretas i større grad ved framtidig vindkraftutbygging.

Foto: Terje Lien

42 prosent negative til utbygging av vindkraft

En ny undersøkelse fra Opinion viser at motstanden mot vindkraft på land har økt markant siden april 2019.

Undersøkelsen, som er utført i september på oppdrag fra Den Norske Turistforening, viser at 42 prosent er negative til utbygging av vindkraft på land, mens 35 prosent er positive. De tilsvarende tallene i april 2019 var 25 og 49 prosent.

Motstanden er imidlertid langt svakere i Oslo. Her er kun 27 prosent negative til utbygging av vindkraft, mot hele 51 prosent i Nord-Norge.

Hele 78 prosent sier seg imidlertid helt eller delvis enige i at naturen må ivaretas i større grad ved framtidig vindkraftutbygging.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.