Oppsigelsene av de tre husleiekontraktene i Vågå kommer som en følge av kommunens behov for omstrukturering, mener Eidsivating lagmannsrett. Arkivfoto: Fredrik Naumann/Felix FeaturesFredrik Naumann/Felix Features

Vågå får støtte i oppsigelse av leiekontrakter

Oppsigelsen av tre husleiekontrakter for funksjonshemmede er gyldige, mener Eidsivating lagmannsrett.

Lagmannsretten mener kommunen både har hatt saklig grunn til å si opp leieavtalene og at oppsigelsene heller ikke er urimelige.

Tapte i tingretten

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.