Tinn kommune må ut med 100.000 kroner i erstatning etter at kommunen kappet av to tykke grener og noen mindre fra denne styvingsbjørka. Kommunen vedtar dommen fra Telemark tingrett.

Tinn kommune må ut med 100.000 kroner i erstatning etter at kommunen kappet av to tykke grener og noen mindre fra denne styvingsbjørka. Kommunen vedtar dommen fra Telemark tingrett.

Foto: Privat

Tinn måtte ut med 100.000 for kapping av bjørkegreiner

Kommunen mente greinene på den gamle styvingsbjørka var til hinder for snøbrøytingen og kappet dem. Det skulle de ikke ha gjort, mener tingretten på Notodden.

Problembjørka i Tinn kommune er en stor og gammel såkalt styvingsbjørk. Et styvingstre er et tre hvor man klipper av greiner for å bruke disse som dyrefor. Det gir trærne etter hvert et karakteristisk utseende, og noen av disse har etter hvert endt opp som et bevaringsverdig kulturminne. Så også med dette treet. 

I regi av Fylkesmannen i Telemark ble det utarbeidet en skjøtselsplan for bjørka, og Tinn kommune tok i samarbeid med grunneier på seg ansvaret for skjøtselen.